1472 CHF स्विस फ्रैंक सेवा UYI पेसो


आखिरी अपडेट : Sat, 05 Dec 2020 08:43:33 +0000

1472CHF
स्विस फ्रैंक
या 1472 CHF सेवा UYI: =
0.000000 UYI
पेसो
विनिमय दर :


आखिरी अपडेट : Sat, 05 Dec 2020 08:43:33 +0000

स्विस फ्रैंक vs पेसो. पिछले 10 दिनों
Date स्विस फ्रैंक पेसो
के वास्तविक समय चार्ट CHF/UYI or (स्विस फ्रैंक / पेसो)
स्विस फ्रैंक सेवा पेसो तथा पेसो सेवा स्विस फ्रैंक
CHF UYI CHF UYI
5 CHF = 5.0000 UYI 5.0000 CHF = 5 UYI
10 CHF = 10.0000 UYI 10.0000 CHF = 10 UYI
20 CHF = 20.0000 UYI 20.0000 CHF = 20 UYI
50 CHF = 50.0000 UYI 50.0000 CHF = 50 UYI
100 CHF = 100.0000 UYI 100.0000 CHF = 100 UYI
300 CHF = 300.0000 UYI 300.0000 CHF = 300 UYI
500 CHF = 500.0000 UYI 500.0000 CHF = 500 UYI
1000 CHF = 1000.0000 UYI 1000.0000 CHF = 1000 UYI
मुद्रा परिवर्तक
CHF